Coneixes la Carta dels Drets Fonamentals de la UE?

Des de l’Oficina Europe Direct Tarragona hem reeditat el desplegable de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Una publicació que té com a objectiu acostar a grans i petits aquesta informació, un text que recull el conjunt dels drets civils, polítics, econòmics i socials dels ciutadans i ciutadanes europeus i de totes les persones que viuen en el territori de la Unió.

  • Solidaritat: tota persona té dret ser protegida com a treballadora i a negociar les seves condicions de treball. Tota persona té dret a accedir a prestacions socials i serveis que n’assegurin la protecció.
  • Ciutadania: tota persona té dret a participar activament com a ciutadana a una bona administració pública, a circular i residir en el territori europeu.
  • Justícia: tota persona té dret a la presumpció d’innocència i a ser escoltada, defensada i representada legalment.
  • Dignitat: tota persona té dret a la vida i a la dignitat, ningú podrà ser sotmès a tractes humiliants, tortura, esclavitud o treball forçat.
  • Llibertat: tota persona té dret a la protecció de la seva intimitat i la seva vida privada i familiar. Tota persona té dret a expressar-se lliurement, a la llibertat de religió, consciència, reunió i associació. Tota persona té dret a l’educació i al treball.
  • Igualtat: ningú podrà ser discriminat per raó de sexe, conviccions, edat, discapacitat, origen, llengua o religió.

Un desplegable que podeu trobar en aquest enllaç i que, si us interessa en format paper, ens podeu demanar posant-vos en contacte amb nosaltres.